MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/046C5585/maria_curie.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" MARIA CURIE-SKŁODOWSKA
Republika Hrvatska
Grad Zag= reb
Gradska skupština Grada Zagreba
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
PRIJEDLOG IMENA:
Ime ili naziv:  = MARIA CURIE-SKŁODOWSKA  =
PODACI O PREDLAGAČU:
Ime ili naziv: Vladimir Potočnik
Adresa: Dragutina Golika 38, 10000 Zagreb
Telefon: 01 366 5205
Mobitel:
Fax:=  
E-mail:  vladimir.potocnik@zg.htnet.hr
UVRŠTENJE U FOND IMENA:
Sjednica Odbora: 13. sjednica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgov= a
Datum: 26. svibnja 2011.
OPI= S:  Kemičarka
KRATAK ŽIVOTOPIS: MARIA CURIE-SKŁOD= OWSKA (1867. – 1934.) Francuska znanstvenica poljsk= og podrijetla. Prof. fizike na Sorboni. Sa suprugom Pierreom otkrila radij i polonij (1898). Prvi znanstvenik koji je dobio dvije Nobelove nagrade (pr= vu 1903. sa suprugom i A. Becquerelom, drugu 1911. sama, za rad na radiju i njegovim spojevima). U čast bračnog para Curie prozvana je jedi= nica fizikalne veličine aktivnosti radioaktivnog izvora (brzina raspadanja radioaktivnih jezgri) – kiri.

<= /td> (Izvor: Prolexis enciklopedija, internetsko izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, članak: studeni 2013.)
POVRATAK NA FOND IMENA  
<= /td>
<= /td>