MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/14B622A9/dante_alighieri.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" DANTE ALIGHIERI
Republika Hrvatska
Grad Zag= reb
Gradska skupština Grada Zagreba
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
PRIJEDLOG IMENA:
Ime ili naziv:  DANTE ALIGHIERI
PODACI O PREDLAGAČU:
Ime ili naziv: Zdravko Ašperger<= /td>
Adresa:
Telefon:
Mobitel:
Fax:=  
E-mail: 
UVRŠTENJE U FOND IMENA:
Sjednica Odbora: 4. sjednica Komisije za imenovanje ulica, trgova i drugih javno-prometnih površina
Datum: 18.10.1990.
OPI= S:  Pjesnik
KRATAK ŽIVOTOPIS: DANTE ALIGHIERI (1265.= – 1321.) talijanski pjesnik potekao iz Firentinske velikaške porodice. Bio je pristaša slobodne Firence kojoj je n= eko vrijeme bio i prior. Borio se protiv potpadanja Toskane pod svetu stolicu. Dolaskom na vlast velikaša koji su bili skloni papi protjeran je u progonstvo iz kojeg se nikada nije vratio. Najznačajnije njegovo dje= lo je Božanska komedija koja je postala neprijepornom kultnom vrijednošću i dio je svjetske književne baštine koja = se poučava u svim narodima. Dante je izvršio dalekosežan utje= caj na europsku literaturu, a u hrvatskoj književnosti od Marka Marulića, do Petra Preradovića i Vladimira Nazora. Prijevod Božanstvene komedije koji je započelo Mihovil Kombol, a zavr= 53;io Mate Maras ostao je u hrvatskoj prijevodnoj književnosti do danas nenadmašen po filološkoj točnosti i pjesničkoj ljepot= i i postao remek-djelom hrvatskog pjesništva.
<= /td> (Izvor: Hrvatska opća enciklopedija, tom 3., Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2001.)
POVRATAK NA FOND IMENA
<= /td>
<= /td>