MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/D629B086/edith_piaf.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ÉDITH PIAF
Republika Hrvatska
Grad Zag= reb
Gradska skupština Grada Zagreba
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
PRIJEDLOG IMENA:
Ime ili naziv:  ÉDITH PIAF 
PODACI O PREDLAGAČU:
Ime ili naziv: Vladimir Potočnik
Adresa: Dragutina Golika 38, 10000 Zagreb
Telefon: 01 366 5205
Mobitel:
Fax:=  
E-mail:  vladimir.potocnik@zg.htnet.hr
UVRŠTENJE U FOND IMENA:
Sjednica Odbora: 13. sjednica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgov= a
Datum: 26. svibnja 2011.
OPI= S:  Pjevačica
KRATAK ŽIVOTOPIS: ÉDITH PIAF (&Ea= cute;DITH GIOVANNA GASSION) (1915. – 1963.) Francuska pjevačica popularne glazbe. Skromna podrijetla, u mladosti javno nastupala kao pjevačica s ocem uličnim akrobatom. Vlasnik kabar= eta Louis Leplée uočio je njezin izvanserijski talent prilikom njezina uličnog nastupa na Pigalleu i 1936. omogućio joj početak diskografske i koncertantne karijere. Odabrao joj je i nadim= ak “la môme Piaf” (curica vrapčić) iz kojega pos= lije stvara svoje trajno estradno ime Édith Piaf. Majušna stasa i snažna izražajna glasa kao i stalni melodramatski obrati u privatnom životu preobrazili su je u francusku nacionalnu heroinu i ikonu. Mnoge njezine interpretacije (Milord, 1959, Ne, ni za čim ne žalim, 1960) smatraju se klasicima francuske pučke pjesme.

<= /td> (Izvor: Prolexis enciklopedija, internetsko izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, članak: studeni 2013.)
POVRATAK NA FOND IMENA  
<= /td>
<= /td>