MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/047112A3/jeane_d_arc.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" JEANNE D’ARC
Republika Hrvatska
Grad Zag= reb
Gradska skupština Grada Zagreba
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
PRIJEDLOG IMENA:
Ime ili naziv:  JEANNE D’ARC 
PODACI O PREDLAGAČU:
Ime ili naziv: Vladimir Potočnik
Adresa: Dragutina Golika 38, 10000 Zagreb
Telefon: 01 366 5205
Mobitel:
Fax:=  
E-mail:  vladimir.potocnik@zg.htnet.hr
UVRŠTENJE U FOND IMENA:
Sjednica Odbora: 13. sjednica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgov= a
Datum: 26. svibnja 2011.
OPI= S:  Francuska heroina i svetica rimokatoličke crkve
KRATAK ŽIVOTOPIS: JEANNE D’ARC (IV= ANA ORLEANSKA, DJEVICA ORLEANSKA)  (1412 – 1431.) Francuska nacionalna junakinja seljačkog roda. Tijekom francusko-engleskog rata “glasovi s neba” uputili su je da spasi Francusku od engleskih osvajača (1428.). Francuski prijestolonasljednik, budući kralj Karlo VII., povjerio joj je vodstvo jednog vojnog odreda. Oslobodila je opkoljeni Orléans (1429.), porazila Engleze kraj Pataya te prijestolonasljednika povela na krunidbu u Reims (1429.). Iste god. Ivanu= i njezinu obitelj kralj je odlikovao plemićkim naslovom. Zarobljena 14= 30. kraj Compiègnea i na zahtjev Pariškog sveučilišta, = koje je pristajalo uz Engleze, izručena Englezima za 10 000 franaka. Crkv= eni sud osudio ju je na smrt pod optužbom krivovjerstva i spaljena je kao vještica. Rehabilitirana pri obnovi procesa 1456. i proglašena sveticom 1920. Dan njezine uspomene (druga nedjelja u svibnju) francuski = je nacionalni praznik. Inspirirala mnoge umjetnike (Voltaire, A. France, F. Schiller, G. Verdi, F. Rude, P. Claudel, P. Dubois i dr.). Jedan od najvećih simbola francuskog domoljublja.
<= /td> (Izvor: Prolexis enciklopedija, internetsko izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, članak: listopad 2013.)
POVRATAK NA FOND IMENA  
<= /td>
<= /td>