clanak False

Usklađivanje s novim Zakonom o humanitarnoj pomoći

19.04.2017.
Neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, na temelju ranijeg Zakona o humanitarnoj pomoći (Narodne novine 128/10) dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona.

NOVOSTI u odnosu na raniji Zakon o humanitarnoj pomoći:

Za pravne osobe koje imaju rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći uvodi se obveza podnošenja zahtjeva i za provođenje humanitarnih akcija

UVODE SE LOGOTIPI ZA STALNE PRIKUPLJATELJE I ZA ORGANIZATORE HUMANITARNIH AKCIJA:
Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (Narodne novine 120/15)
Preuzimanje  LOGOTIPA


UVODI SE RAZVRSTAVANJE I EVIDENCIJSKE OZNAKE HUMANITARNIH AKCIJA:
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (Narodne novine 120/15)
Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (Narodne novine
120/15)

INSPEKCIJSKI NADZOR nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći stavlja se u nadležnost Ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

INSPEKCIJSKI NADZOR nad humanitarnim akcijama stavlja se u nadležnost Ministarstava nadležnog za socijalnu skrb i Ministarstva nadležnog za zdravlje, ovisno o vrsti humanitarnih akcija.