clanak False

USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI KONSTRUKCIJE ZGRADE MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT

22.07.2022.
21. 07. 2022. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove:  
USLUGA STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI KONSTRUKCIJE ZGRADE MUZEJA ZA UMJETNOST I OBRT

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6517299

Javna nabava - postupci obnove