clanak False

Ustroj, kontakti i nadležnost

11.04.2019.

Gradski ured za branitelje
Sjedište: Zagreb, Vodnikova 14
E-mail: branitelji@zagreb.hr

PROČELNICA:
Vesna Helfrih, dipl.iur.  Tel.: 610-0386, faks: 610-0327

ZAMJENICA PROČELNICE: Vlasta Ivčević, diplomirana socijalna radnica
Tel: 610-0386, faks: 610-0327
E mail: vlasta.ivcevic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNICE
: Kata Tipura, dipl. iur.
Tel: 610-0373
E mail
: kata.tipura@zagreb.hr
 
Gradski ured za branitelje obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Od 1. kolovoza 2013. Gradski ured za branitelje obavlja poslove:
  • dosadašnjeg Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje koji se odnose na branitelje i stradalnike rata
ODJEL ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI
Voditeljica Odjela: Suzana Havelka Noršić, dipl. soc. radnica
tel: 01/6100-389; fax: 01/6100-327
E-mail: suzana havelka noršić@zagreb.hr
 
Pored zakonom utvrđenih prava, Odjel za hrvatske branitelje iz domovinskog rata i članove njihovih obitelji prema odlukama Skupštine Grada Zagreba i drugim aktima provodi programe i mjere za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji sukladno socijalnim potrebama ciljane populacije.
U nadležnosti ovoga Odjela je:
Medicinska rehabilitacija i fizikalne terapije HRVI-ja iz Domovinskog rata
Ljetovanje i zimovanje djece hrvatskih branitelja
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba
Priredbe za djecu hrvatskih branitelja
Poslovi vezani uz stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te članova njihovih obitelji
Obiteljski paketi za hrvatske branitelje u težem socijalno-ekonomskom položaju
Posmrtna skrb za hrvatske branitelje
Poslovi vezani uz postupke identifikacija hrvatskih branitelja i civilnih žrtava rata

ODSJEK ZA ŽRTVE I STRADALNIKE RATA
tel: 6100-354
- u Odsjeku se obavljaju poslovi prvostupanjskog postupka temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u svezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji,izdavanje objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu, financijsko-računovodstveni poslovi vezani uz poslove Odsjeka, te osobnih prava i prava članova obitelji iz područja zaštite vojnih i civilnih invalida rata, financijsko-računovodstveni poslovi u svezi s pravima žrtava i stradalnika rata sukladno Zakonu, te vođenje financijskih evidencija i izvješća, te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.
 
IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Trg Francuske Republike 15
ODJEL ZA OSTVARIVANJE STATUSA I PRAVA

Voditeljica odjela za ostvarivanje statusa i prava : Suzana Stanić, dipl. soc. radnica
tel.: 610- 1730,  faks: 610- 1737
E- mail: suzana.stanic@zagreb.hr

 
Obavlja poslove vezane uz ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i poslovi prvostupanjskog rješavanja u svezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i financijsko-računovodstveni poslovi vezani uz isplatu priznatih prava.               
 
ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI

Voditeljica Odsjeka za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji: Martina Zoroje, dipl. soc. radnica
Tel: 610-1792, faks: 610-1737
E-mail: martina.zoroje@zagreb.hr

Obavlja poslove vođenja prvostupanjskog postupka temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svezi s rješavanjem statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa pastorka, statusa članova obitelji umrloga HRVI-ja iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine i njihovim pravima, statusa HRVI iz Domovinskog rata, njegovih prava i prava članova njegove obitelji, statusa zatočenika u neprijateljskom logoru, statusa i prava osoba koje nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji i ostalih statusa i prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koje prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, ostvarivanja statusnih i drugih prava mirnodopskih invalida i članova njihovih obitelji stradalih nakon 17. kolovoza 1990. na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, vođenje propisanih evidencija i dokumentacije, izdavanja objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu za korisnike prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji sukladno Zakonu, financijsko-računovodstveni poslovi u svezi s pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji sukladno Zakonu, te vođenje financijskih evidencija i izvješća te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.  
Za osobe koje imaju prebivalište na području: Centra i Trnja (tel. 6101 736),  Novog Zagreba (tel. 6101 734) , Peščenice i Medvešćaka (tel. 6101 782),  Susedgrada (6101 738),  Črnomerca (tel. 6101 743), Trešnjevke (6101 735) i za osobe bez prebivališta u Republici Hrvatskoj (tel. 6101 792 i 6101 730); zahtjevi se podnose na lokaciji Područnog ureda Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, tel. 6101 732, 6101 733, fax: 6101 737.


POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNOG UREDA- područni ured Gradske uprave: Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, Zagreb.
 
POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni ured Gradske uprave: Dubrava
Za osobe koje imaju prebivalište na području Dubrave, Maksimira i Sesveta, zahtjevi se podnose na lokaciji Područnog ureda Dubrava, Dubrava 49, tel. 658 5432, 658 5433, 658 5434, 658 5436, 658 5437, fax: 658 5389
 
ODSJEK ZA ŽRTVE I STRADALNIKE RATA
Voditeljica Odsjeka za žrtve i stradalnike rata: Vesna Čavka, dipl. soc. radnica
Tel: 610-1743, faks: 610-1737
E-mail: vesna.cavka@zagreb.hr

Obavlja poslove prvostupanjskog rješavanja u svezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, izdavanje objava u svezi povlastica u unutarnjem putničkom prometu, financijsko-računovodstveni poslovi vezani uz poslove Odsjeka, te osobnih prava i prava članova obitelji iz područja zaštite vojnih i civilnih invalida rata, financijsko-računovodstveni poslovi u svezi s pravima žrtava i stradalnika rata sukladno Zakonu, te vođenje financijskih evidencija i izvješća, te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.
Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30, a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.
Za osobe koje imaju prebivalište na području Zagreba i osobe bez prebivališta u Republici Hrvatskoj  zahtjevi se podnose na lokaciji Vodnikova 14, tel.6100 351.
 


POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNOG UREDA- područni ured Gradske uprave: Dubrava, Avenija Dubrava 49, Zagreb.


Izvan sjedišta Ureda na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

GRADSKI URED ZA BRANITELJE
ODJEL ZA PROGRAME UDRUGA
Tel.  01/6100-061
        01/6101-017
        01/6100-073

Fax.01/6101-027
E-mail: branitelji@zagreb.hr,


NADLEŽNOST:

Rad s udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata Grada Zagreba
Financiranje, praćenje i kontrola programskih godišnjih aktivnosti
Informiranje i uključivanje u aktivnosti Ureda
Suradnja s drugim nadležnim gradskim tijelima i tijelima državne uprave