clanak False

Usvojena Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020.

28.09.2017.
Na 3. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba danas 28. rujna 2017., na prijedlog Gradonačelnika Grada Zagreba, usvojena je Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. Gradskim zastupnicima prijedlog Strategije prezentirala je pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković. 
 
Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine temeljni je planski dokument politike regionalnog razvoja za područje Grada Zagreba, a obveza njezine izrade i donošenja utvrđena je u Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Koordinator i nositelj izrade dokumenta je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao imenovani regionalni koordinator za Grad Zagreb, a svoj aktivni doprinos dala su također sva gradska upravna tijela, trgovačka društva, ustanove i udruge kao i javni, civilni i znanstveni sektor.
 
Temeljna svrha ovoga dokumenta je identifikacija  razvojnih izazova Grada te načina optimalnog korištenja njegovih vrijednih resursa i potencijala koji će omogućiti učinkovitiji, kvalitetniji i uravnoteženiji razvoj Grada kao cjeline te općenito doprinijeti ostvarenju definirane vizije Grada - urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti.
 
Razvojna strategija definira opće smjernice održivog društveno-gospodarskog razvoja Grada Zagreba kroz sljedećih šest ciljeva: konkurentno gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala, zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom, unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada, unapređivanje kvalitete življenja i unapređivanja sustava upravljanja razvojem. Šest strateških ciljeva ostvarit će se kroz prioritete i mjere navedene u Akcijskom planu, koji čini zaseban provedbeni dokument Strategije.
 
Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, osim što osigurava opstojnost odgovarajuće strateške podloge za programsko razdoblje u kojem se nalazimo, također predstavlja podlogu za novi sustav strateškog planiranja za predstojeće razdoblje nakon 2020. godine.
 

Aktivnosti