clanak False

Utvrđivanje zdravstvenih uvjeta u objektima

19.04.2017.

 

UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENIH UVJETA U OBJEKTIMA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE I TRGOVAČKE DJELATNOSTI, TE DJELATNOSTI ODGOJA, OBRAZOVANJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

 

 

 

Odjel za zdravstvenu ekologiju sudjeluje u radu povjerenstava i komisija  s drugim tijelima Gradske uprave, kako bi se utvrdilo ispunjava li prostor, između ostalih, i zdravstvene uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

  1. S Gradskim uredom za gospodarstvo utvrđuju se uvjeti:

-         u objektima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

-         u objektima trgovačke djelatnosti ( promet hrane, predmeta opće uporabe i dr.).

  1. S Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport utvrđuju se uvjeti:

-         u objektima dječjih vrtića i ustanovama za obrazovanje odraslih.

  1. S Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom utvrđuju se uvjeti:

-         u objektima domova za smještaj starijih i nemoćnih osoba.

 

Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje namjeravaju započeti obavljati neku od navedenih djelatnosti, informacije o zdravstvenim uvjetima prostora mogu zatražiti u Odjelu za zdravstvenu ekologiju, Šubićeva 38.

Kontakt telefon  01/6585 324