clanak False

V Godišnja i Poslovna Konferencija Izmir 20.-22. 09. 2013.

19.04.2017.

 

 

 

Izvještaj sa sudjelovanja na
V GODIŠNJOJ POSLOVNOJ I TEHNIČKOJ KONFERENCIJI WHO (SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE) EUROPSKE MREŽE ZDRAVIH GRADOVA I EUROPSKE MREŽE NACIONALNIH MREŽA ZDRAVIH GRADOVA
(Annual Business and Technical Conference of the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks) održanoj u Izmiru od 20.-22. 09. 2013. godineDelegacija Grada Zagreba Projekta Zagreb zdravi grad, prisustvovala V Poslovnoj i tehničkoj konferenciji Svjetske zdravstvene organizacije Europske mreže zdravih gradova i Europske mreže nacionalnih mreža zdravih gradova čije trajanje je bilo od 20.- 22. rujna u 2013. godine u Izmiru (Turska).
Konferencija je okupila 270 sudionika iz 27 zemalja. Sudionici konferencije su bile delegacije nacionalnih mreža zdravih gradova, delegacije zdravih gradova s odgovornim političkim predstavnicima, predstavnici i savjetnici Svjetske zdravstvene organizacije, Europske komisije, predstavnici UN i drugih međunarodnih organizacija, ugledni predavači i stručnjaci sa sveučilišta diljem Europe, te brojni političari i gosti.
Rad Konferencije odvijao se prema standardnom rasporedu kroz plenarne i paralelne sekcije.Tijekom trodnevnog programa održan je niz plenarnih sekcija, sastanci nacionalnih koordinatora zdravih gradova i koordinatora zdravih gradova, političke sekcije te radionice od kojih je važno izdvojiti šest radionica koje su bile namjenjene evaluaciji V faze Projekta zdravi grad. Središnja tema ovogodišnje konferencije temeljila se je na Strategiji zdravlja 2020 (Health 2020) tj. rad na poboljšavanju upravljanja zdravljem i dobrobiti za zdravlje („inovacija“) s posebnim naglaskom na lokalnoj političkoj razini. Središnja tema je obrađena kroz tri glavna smjera: zdravlje u svim lokalnim politikama, jačanje prilagodljivih zajednica te implementacija ekonomski isplativih programa baziranim na dokazanim podacima. Obrađene su teme: politički okvir Strategije Zdravlja 2020, Promicanje zdravlja, Što predstavlja vodstvo za zdravlje 21. stoljeća te važan utjecaj lokalne uprave kao što je mogućnosti i pogled lokalne uprave na društvene odrednice zdravlja i politički pogledi i iskustva lokalne uprave. Iz navedenih tema mogu se izdvojiti ključne poruke:
- postoje dokazi da su intervencije u sklopu promicanja zdravlja doprinjele smanjenju nezaraznih bolesti, tj. poboljšale zdravlje i smanjile troškove a kao rezultat je ekonomska korist
- postoje dobri primjeri učinkovitih intervencija ali nisu ozakonjeni
- u Europi je još uvijek rast nejednakosti između i unutar zemalja
- kronične nezarazne bolesti su još uvijek veliki trošak za društvo
- nedostatak usklađenosti između politike na različitim razinama
- lokalna vlast najbolje poznaje lokalne potrebe i ključna je za smanjenje zdravstvene nejednakosti, te donosi odluke o većini socijalnih odrednica zdravlja
- potreban je kontinuirani intersektorski pristup na svim razinama i poboljšavanje metoda rada
Važno je naglasiti političku razinu Konferencije sa sudjelovanjem uglednih političara iz gradova članica mreže zdravih gradova Europe, koja je naglasila važnost političke podrške provođenja Strategije za zdravlje 2020, njenih načela i ciljeva. S političkog stanovišta ponovno je potaknuto pitanje resursa za prevladavanje ekonomske krize (kao i na prošlogodišnjoj Konferenciji).
Održano je niz radionica u kojima su zdravi gradovi pokazali iskustva na lokalnoj razini.
Značajan udio Konferencije odnosio na teme evaluacije V faze Projekta zdravi grad. Dane su upute za popunjavanje obrazaca za evaluaciju te upute za dokumente pristupa VI fazi.
Završno se može reći da Zdravi gradovi drže ključ uspjeha za provođenje implementacije Strategije zdravlja 2020 (Health 2020) na lokalnoj razini.