clanak False

Vanjski plan zaštite i spašavanja

01.08.2014.

 

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08 i 118/12) te Upute o izradi i sadržaju vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je zaključak o prihvaćanju vanjskog plana zaštite i spašavanja.

Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari izrađen je temeljem izvješća o sigurnosti i unutarnjih planova pravnih osoba operatera kao i suglasnosti izdanih od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za sljedeće četiri lokacije u Industrijskoj zoni Žitnjak, Zagreb:

    DIOKI d.d. organska petrokemija, Žitnjak bb, Zagreb

    JANAF D.D. - TERMINAL ŽITNJAK , Žitnjak bb, Zagreb

    HEP Proizvodnja d.o.o. - Termoelektrana-Toplana Zagreb, Kuševačka 10a, Zagreb

    INA Industrija nafte d.d. - Služba skladištenja, PJ UNP Terminali - Lokacija Zagreb, Radnička cesta 216, Zagreb.

Vanjski plan se sastoji od tekstualnog dijela, priloga i grafičkih prikaza koje možete vidjeti na linkovima:

VANJSKI PLAN Grada Zagreba - TEKST

VANJSKI PLAN Grada Zagreba – PRILOZI

1. Grafički prikaz lokacija operatera

2. Grafički prikaz DIOKI ETILEN

3. Grafički prikaz DIOKI UNP

4. Grafički prikaz JANAF

5. Grafički prikaz HEP TE-TO

6. Grafički prikaz INA PJ UNP

 


Konferencija "Korištenje EU fondova za razvoj sustava civilne zaštite"