clanak False

Važenje građevinske dozvole

07.04.2022.

VAŽENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE, PRODUŽENJE VAŽENJA I ROK ZA DOVRŠENJE  ZGRADE
Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Važenje građevinske dozvole produžuje se na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.
Svaka zgrada za koju je izdana građevinska dozvola mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u određenom roku – propisani su rokovi od 5 do 10 godina od prijave početka gradnje ovisno o skupini u koju je zgrada razvrstana prema zahtjevnosti.