clanak False

Vijeće Gradske četvrti

19.04.2017.

Vijeće ima 15 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Podsused – Vrapče (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Anđelku Vučeniku (Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista) i Zoranu Piličiću (HDZ) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Branka Zorić Cindrić i Zdenko Jušić.
Izabranom članu Vijeća Stjepanu Belanoviću 26. siječnja 2019. prestaje mandat zbog smrti. Od 15. veljače 2019. dužnost zamjenika člana Vijeća počinje obnašati Hrvoje Ribičić.
 
Članovi Vijeća su:
 

 • DEJAN KLJAJIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • ALJOŠA BOSNAR, potpredsjednik
  HDZ
 
 • IVKA BENGEZ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • MARIJA BRAJDIĆ VUKOVIĆ
  Zagreb je naš! - NL – OraH – RF – Za grad
 
 • ŽELJKO DRNIKOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • MIRKO HRGOVIĆ
  SDP – HNS
 
 • MIHAELA IVŠIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS – HKS
 
 • ZDENKO JUŠIĆ
  HDZ
 
 • MIRJANA MARIĆ
  SDP - HNS
 
 • DUBRAVKO PEROŠ
  SDP – HNS
 
 • HRVOJE RIBIČIĆ
  MOST
 
 • ŽELIMIR SCHAUER
  Živi zid
 
 • IVAN VUKOJA
  NLSŠ – HSLS – HKS
 
 • IVAN TURKOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista
 
 • BRANKA ZORIĆ CINDRIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista