clanak False

Vijeće Gradske četvrti

19.04.2017.

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Črnomerec (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
Izabranoj članici Vijeća Jeleni Đugum (HDZ) mandat miruje a u Vijeću je zamjenjuje Miroslav Šurbek.
 
Izabranom članu Vijeća Darku Klasiću (NLSŠ-HSLS) mandat miruje od 6. srpnja 2017., a dužnost zamjenika člana od 13. srpnja 2017. obnaša Tomislav Kolačny.
Od 13. listopada 2017. miruje mandat izabranoj članici Vijeća Tamari Čubretović (SDP - HNS - Naprijed Hrvatska!), a u Vijeću je zamjenjuje Tomislav Matošin.
Izabranom članu Marku Miliću mandat miruje od 21. ožujka 2018., a od 28. ožujka u Vijeću ga zamjenjuje Zdravko Banožić.
Na 15. sjednici, 10. srpnja 2018., Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg predsjednika Josipa Jelića, koji je podnio ostavku, i za novog predsjednika Vijeća izabralo Martina Postružina.
Članu Vijeća Vanji Mojzešu 18. prosinca 2018. prestaje mandat, a od 18. siječnja 2019. u Vijeću ga zamjenjuje Hana Jušić.
21. veljače 2019. prestaje mirovanje mandata izabranoj članici Vijeća Tamari Čubretović, a istog dana Tomislav Matošin prestaje s obnašanjem dužnosti.
Na 33. sjednici Vijeća održanoj 12. studenog 2019. Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg predsjednika Martina Postružina, istog dana za predsjednika je izabran Josip Jelić.

Članovi Vijeća su:

JOSIP JELIĆ, predsjednik
HDZ

LJILJANA PERŠINEC, potpredsjednica
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS

ZDRAVKO BANOŽIĆ
HDZ

DRAGUTIN BUDEN
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista

VLADO CRKVENAC
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista

MAJA ČIŽIĆ
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS

TAMARA ČUBRETOVIĆ
SDP - HNS – Naprijed Hrvatska! (od 2019. članica Stranke rada i solidarnosti)

TOMISLAV DOMES
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad

HANA JUŠIĆ
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad

TOMISLAV KOLAČNY
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS

BRANKO MATUN
SDP - HNS – Naprijed Hrvatska! (od 14. veljače 2019. član Stranke rada i solidarnosti)

ANA MARIJA PILAŠ
SDP - HNS – Naprijed Hrvatska!

MARTIN POSTRUŽIN
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista

SINIŠA RUŽIĆ
MOST (od 10. lipnja 2019. nezavisni vijećnik)

MIROSLAV ŠURBEK
HDZ