clanak False

Vijeće Gradske četvrti

19.04.2017.

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 26. lipnja 2017.

Na 14. sjednici, 13. ožujka 2018., Vijeće je utvrdilo početak mirovanja mandata izabramom članu Hrvoju Validžiću s danom 7. ožujka 2018. Od 13. ožujka dužnost zamjenika člana Vijeća obnaša Neven Mikša.
Na 33. sjednici održanoj 1. srpnja 2019. dotadašnji potpredsjednik Miroslav Kožul razriješen je dužnosti, a za potpredsjednika je izabran Ninoslav Vranješ.
Svjetlana Palić 1. rujna 2020. prestaje obnašati dužnost članice Vijeća, 7. rujna 2020. dužnost zamjenice počinje obnašati Nada Mednolučanin.

 
Članovi Vijeća su:

 • DAMIR ONIŠKO, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • NINOSLAV VRANJEŠ, potpredsjednik
  HDZ
 
 • JOSIP BANDUR
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • DAVOR GABUD
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
 • FRANJO JEDNOBRKOVIĆ
  SDP – HNS
 
 • NEDA KOVAČEVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • MIROSLAV KOŽUL
  HDZ
 
 • DARKO MAJPRUZ
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • ANDREJA MARCETIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS  (od studenog 2019. članica Stranke rada i solidarnosti)
 
 • NADA MEDNOLUČANIN
  HDZ
 
 • NEVEN MIKŠA
  HDZ

      

 • FRANJO NOVOSEL
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS
 
 • AVNI OSMANI
  SDP - HNS  (od studenog 2019. član Stranke rada i solidarnosti)
   
 • ŽELJKO PASARIČEK
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • DOMAGOJ PRICA
  SDP - HNS
 
 • ILIJA SLIŠKO
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • ROBERT TUKAČ
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista
 
 • IVAN VARAT
  MOST
   
 • STEVO ŽIVČIĆ
  Stranka rada i solidarnosti - SMSH – Zelena lista (od rujna 2020. nezavisni član Vijeća)