clanak False

Vijeće Gradske četvrti

19.04.2017.

Vijeće ima 19 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Sesvete (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 26. lipnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Mirki Jozić (Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista) i Draženku Pandeku (SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Maja Buljubašić i Jurica Jug.
Izabranom članu Vijeća Tihomiru Lukaniću 29. siječnja 2019. započinje mirovanje mandata, od istog dana s obnašanjem dužnosti člana Vijeća započinje Ivan Dokša.
21. lipnja 2019. započinje mirovanje mandata izabranim članovima Vijeća Mariji Baričević i Marku Galiću, od 1. srpnja 2019. u Vijeću ih zamjenjuju Željko Grbavac i Ivan Okićan.
27. veljače 2020. zbog smrti prestaje mandat zamjeniku člana Vijeća Ivanu Okičanu, 18. ožujka 2020. Ivan Jakšetić započinje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.
 
Članovi Vijeća su:

 • STJEPAN KEZERIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • DRAŽEN MARKOTA, potpredsjednik
  HDZ
 
 • PETAR BAJAN
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
   
 • ŽELJKO BLAŽINOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • ANTUN BOŠNJAKOVIĆ
  HDZ
 
 • MARKO BRKIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • MAJA BULJUBAŠIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 •  IVAN DOKŠA
  Živi zid
 
 • ŽELJKO GRBAVAC
  HDZ
 
 • IVANKA GREGORANIĆ
  SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!
 
 • MIRA HALAPA
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • IVAN JAKŠETIĆ
  HDZ
 
 • JURICA JUG
  SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!
 
 • DAMIR KOSTANJSKI
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
  
 • VLADIMIR MARIĆ
  MOST
 
 • BORIS MATOIC
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
 
 • MLADEN ŠTURLIĆ-TUPEK
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • ZLATA TROŠELJ
  Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
 
 • NATAŠA VUČKOV
  SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!