clanak False

Vijeće Gradske četvrti

19.04.2017.

Vijeće ima 19 članova.
Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017.
 
Izabranim članovima Vijeća Alenu Bitićiju (Stranka rada i solidarnosti), Tihomiru Barišiću (SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!), Mariju Kranjčini (HDZ) i Vedranu Markošu (SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Zvonimir Rukavina, Zvonimir Vlahov, Dario Laštre i Sunčana Kunac.
8. srpnja 2019. prestaje mirovanje mandata izabranom članu Vijeća Vedranu Markošu, a Sunčana Kunac prestaje obnašati dužnost zamjenice člana Vijeća.
9. srpnja 2019. Zvonimir Vlahov prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća. 1. kolovoza 2019. dužnost zamjenice člana Vijeća počinje vršiti Nada Bašić.

9. listopada 2019. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Sanji Kovačević, od istog dana u Vijeću je zamjenjuje Anton Glasnović.

 
Članovi Vijeća su:

MILENKO ARAPOVIĆ, predsjednik
Stranka rada i solidarnosti

FRANE BARBARIĆ, potpredsjednik
HDZ

NADA BAŠIĆ
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!
 
MAJA BATURIĆ (izabrana kao Maja Katrić) 
Stranka rada i solidarnosti
 
RATKO BEDEKOVIĆ
MOST
 
RENATA BEDEKOVIĆ
Stranka rada i solidarnosti
 
IGOR BOČKAJ
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!
 
TEODOR CELAKOSKI
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad

ANTUN GLASNOVIĆ
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
  
FRANE KNEZOVIĆ
HDZ
   
NEVENKA LASIĆ
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
DARIO LAŠTRE
HDZ
 
VEDRAN MARKOŠ
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!
  
MIRELA MIKIĆ MUHA
nezavisna (izabrana na listi NLSŠ – HSLS)
 
ŽELJKA NOVAK
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!
 
LJERKICA PEREŠIN
Stranka rada i solidarnosti
 
ZORAN ROTIM
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska! (od 10.10. 2018. član Stranke rada i solidarnosti)
 
ZVONIMIR RUKAVINA
Stranka rada i solidarnosti
 
IMRAN SREBRENIKOVIĆ
Živi zid