clanak False

Vijeće Gradske čevrti

19.04.2017.

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 26. lipnja 2017.
 
Mandat miruje izabranoj članici Vijeća Miri Božić (Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista) koju u Vijeću zamjenjuje Hrvoje Tomić.

24. rujna 2019. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Nikoli Šandraku, od 26. rujna 2019. u Vijeću ga zamjenjuje Ivan Trstenjak.
18. listopada 2019. zbog smrti prestaje mandat članu Vijeća Zdravku Žvorcu, 14. studenog 2019. Lara Tomkić započinje obnašati dužnost zamjenice člana Vijeća.
 
Članovi Vijeća su:

 • MILAN DRAŽENOVIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • ANTUN BAČIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 
 • ALBINA BENČEC
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • MLADEN CETINJA
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
 • JOSIPA ĆORLUKA
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • KLAUDIJA EŠEGOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • HRVOJE HANŽEK
  SDP – HNS
 
 • NIKOLA HORVATIĆ
  MOST
 
 • TRPIMIR MAJCAN
  HDZ
 
 • DARIO NEKIĆ
  HDZ
 
 • DAMIR PERICA
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
   
 • DUBRAVKA ŠEREG
  SDP – HNS
 
 • IVAN TRSTENJAK
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • HRVOJE TOMIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • LARA TOMKIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista