clanak False

Vijeće Gradske čevrti

19.04.2017.

Vijeće ima 15 članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 26. lipnja 2017.
 
Mandat miruje izabranoj članici Vijeća Miri Božić (Stranka rada i solidarnosti – SMSH – Zelena lista) koju u Vijeću zamjenjuje Hrvoje Tomić.

24. rujna 2019. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Nikoli Šandraku, od 26. rujna 2019. u Vijeću ga zamjenjuje Ivan Trstenjak.
18. listopada 2019. zbog smrti prestaje mandat članu Vijeća Zdravku Žvorcu, 14. studenog 2019. Lara Tomkić započinje obnašati dužnost zamjenice člana Vijeća.
Dana 5. svibnja 2020. prestaje mirovanje mandata izabranoj članici Vijeća Miri Božić, a Hrvoje Tomić prestaje obnašati dužnost zamjenika člana Vijeća.
5. svibnja 2020. Lara Tomkić prestaje obnašati dužnost zamjenice člana Vijeća, 12. svibnja. 2020. dužnost zamjenika počinje obnašati Hrvoje Tomić.
 
Članovi Vijeća su:

 • MILAN DRAŽENOVIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • ANTUN BAČIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 
 • ALBINA BENČEC
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista

 

 • MIRA BOŽIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • MLADEN CETINJA
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
 
 • JOSIPA ĆORLUKA
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • KLAUDIJA EŠEGOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • HRVOJE HANŽEK
  SDP – HNS
 
 • NIKOLA HORVATIĆ
  MOST
 
 • TRPIMIR MAJCAN
  HDZ
 
 • DARIO NEKIĆ
  HDZ
 
 • DAMIR PERICA
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS
   
 • DUBRAVKA ŠEREG
  SDP – HNS
 
 • IVAN TRSTENJAK
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista
 
 • HRVOJE TOMIĆ
  Stranka rada i solidarnosti – SMSH - Zelena lista