clanak False

Vijeće mađarske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba – Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 77 a
Telefon: 01/377 7164, telefaks: 01/377 7164
e-mail: iroda.zg.magyar@gmail.com      
web: www.zg-magyar.hr

Osoba za kontakt: Ana Sekereš Rukavina

Predsjednik Vijeća: Zoltan Balaž-Piri
Zamjenik predsjednika Vijeća: József Guzsvány

Članovi Vijeća:
1. Zoltan Balaž-Piri
2. Zsuzsa Csanyi
3. Atila Varga
4. Margit Szabo
5. Ferencne Ranogajec
6. József Guzsvány
7. Eszter Petković
8. Annamaria Šehtel Molnar
9. Katalin Marta Svaguša
10. Hajnalka Draganić 
11. Ferenc Kovács
12. Tibor Littvay
13. József Petrik
14. Marta Džeba
15. Lajos Szirovicza
16. Tibor Varga
17. Beáta Kovács
18. Julianna Nagy Varjas
19. Kalman Kugli
20. Marijana Selman
21. Magdolna Kovač
22. Ana Sekereš Rukavina
23. Kornelia Crnjac
24. Rokuš Kalapiš
 
Vijeće predstavlja 825 pripadnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 685 pripadnika mađarske nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.
 
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/11).