clanak False

Vijeće mađarske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba – Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 77a

Telefon: 377 71 64, telefaks: 377 71 64

e-mail: iroda@zg-magyar.hr

web: https://www.zg-magyar.hr

Predsjednik Vijeća: Zoltan Balaž-Piri

Zamjenica predsjednika Vijeća: Marijana Selman


Osoba za kontakt: Peter Sekereš

Članovi Vijeća:

1. Zoltan Balaž-Piri
2. József Guzsvány
3. Zsuzsa Csanyi
4. Hajnalka Draganić
5. Ferencne Ranogajec
6. Ferenc Kovács
7. Julianna Nagy Varjas
8. Margit Szabo
9. Tibor Littvay
10. Atila Varga
11. József Petrik
12. Annamaria Šehtel Molnar
13. Tibor Varga
14. Katalin Marta Svaguša
15. Lajos Szirovicza
16. Rokuš Kalapiš
17. Lea Kovács
18. Kalman Kugli
19. Marijana Selman
20. Antun Marki
21. Eszter Petković
22. László Koiss
23. Laslo Torma
24. Ana Sekereš Rukavina
25. Marta Džeba


Vijeće predstavlja 825 pripadnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 736 pripadnika mađarske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/11).