clanak False

Vijeće mađarske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba – Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 77 a
Telefon: 01/377 7164, telefaks: 01/377 7164
e-mail: iroda.zg.magyar@gmail.com      
web: www.zg-magyar.hr

Osoba za kontakt: Peter Sekereš

Predsjednik Vijeća: Zoltan Balaž-Piri
Zamjenik predsjednika Vijeća:

Članovi Vijeća:
1. Zoltan Balaž-Piri
2. Zsuzsa Csanyi
3. Atila Varga
4. Margit Szabo
5. Ferencne Ranogajec
6. József Guzsvány
7. Eszter Petković
8. Annamaria Šehtel Molnar
9. Katalin Marta Svaguša
10. Hajnalka Draganić 
11. Ferenc Kovács
12. Tibor Littvay
13. József Petrik
14. Marta Džeba
15. Laszlo Koiss
16. Lajos Szirovicza
17. Tibor Varga
18. Beáta Kovács
19. Julianna Nagy Varjas
20. Kalman Kugli
21. Marijana Selman
22. Magdolna Kovač
23. Ana Sekereš Rukavina
24. Kornelia Crnjac
25. Rokuš Kalapiš
 
Vijeće predstavlja 825 pripadnika mađarske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 685 pripadnika mađarske nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.
 
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/11).