clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima devet članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Malešnica.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
Izabranim članovima Vijeća Željku Jegeru i Stipi Čularu (Stranka rada i solidarnosti) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Anton Đurić i Etna Mustapić.
Davor Kosović 7.svibnja 2019. prestaje obnašati dužnost člana Vijeća, a istog dana dužnost zamjenika člana Vijeća počinje obnašati Tomislav Lončar.
Etna Nikić (izabrana kao Etna Mustapić) 10. listopada 2019. prestaje obnašati dužnost zamjenice člana Vijeća. 11. listopada 2019. dužnost zamjenika člana Vijeća počinje obnašati Dubravko Pernar.


 
Članovi Vijeća su:
 
MLADEN MALOGORSKI, predsjednik
HDZ

ANTON ĐURIĆ, potpredsjednik
Stranka rada i solidarnosti – SMSH

DAVOR BOTINČAN
SDP – HNS – HSU

FRANO ČIRKO
GO

JASMINKO GNJATOVIĆ
HDZ

DRAŽEN KOVAČ, MBA
SDP – HNS – HSU

TOMISLAV LONČAR
MOST

DUBRAVKO PERNAR 
Stranka rada i solidarnosti – SMSH

NENAD ZRINSKI
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS