clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima jedanaest članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Jarun. 

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno sedam kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 5. srpnja 2017.
Izabranom članu Vijeća Ivanu Magiću (Stranka rada i solidarnosti – Reformisti – SMSH – Zelena lista) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Tihomir Novotni.
Na 2. sjednici Vijeća, 17. srpnja 2017., za potpredsjednicu je izabrana Ivana Hren.
Na 5. sjednici, 2. studenoga 2017., Vijeće je izglasalo nepovjerenje dotadašnjem predsjedniku Mislavu Perkušiću i na tu dužnost izabralo Marka Petanija.
Na 30. sjednici 2. rujna 2019. Marko Petani je razriješen dužnosti predsjednika Vijeća, isti dan za predsjednika Vijeća je izabran Damir Švizer.
 
Članovi Vijeća su:
 
DAMIR ŠVIZER, predsjednik
HDZ

IVANA HREN, potpredsjednica
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)

MARIJANA KOVAČ
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)

MARIJA MARAS
HDZ

LJILJANA MARKS-ŠIKIĆ
Zagreb je naš! - NL - ORaH - RF - Za grad

NIKICA MIHALJEVIĆ
SDP - HNS - Naprijed Hrvatska!

TIHOMIR NOVOTNI
Stranka rada i solidarnosti - Reformisti - SMSH - Zelena lista

MISLAV PERKUŠIĆ
Živi zid (od srpnja 2019. član Stranke Ivana Pernara)

MARKO PETANI
Stranka rada i solidarnosti - Reformisti - SMSH - Zelena lista

JOSIP VEBER
SDP - HNS - Naprijed Hrvatska!

NENAD VIDUKA
HDZ