clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima devet članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Vrbani.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
Izabranom članu Vijeća Davoru Lauri (HDZ) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Stjepan Jurčević.
Na 16. sjednici, 13. lipnja 2018., Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg potpredsjednika Viliema Thüra i na tu dužnost izabralo Dariju Hrgović.
                                           
Članovi Vijeća su:
 
NIKOLA FABRIO, predsjednik
SDP - HNS - Naprijed Hrvatska!

DARIJA HRGOVIĆ, potpredsjednica
Stranka rada i solidarnosti - SMSH (od 25. travnja 2018. djeluje kao nezavisna vijećnica)

DRAŽEN JELAVIĆ
SDP - HNS - Naprijed Hrvatska! (od 15. lipnja 2020. djeluje kao nezavisan vijećnik)


STJEPAN JURČEVIĆ
HDZ

MARINA LATINOVIĆ
Stranka rada i solidarnosti - SMSH (od 26. travnja 2018. djeluje kao nezavisna vijećnica)

ZVONIMIR MUSTAF
Zagreb je naš - NL - ORaH - RF - Za grad

VILIEM THÜR
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS

LEA UNUŠIĆ
HDZ

SVJETLANA VULIĆ ČOLOVIĆ
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS