clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora "Sveti Duh"(Izmjene: 28. rujna 2018.)

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su:
 
SANDRA BREGANT, predsjednica
HDZ

DARIJA ŠTEFANAC, potpredsjednica
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

DAMIR HALIGONJA
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS

FILIP MARKANOVIĆ
HDZ (od 17. prosinca 2018. nije član stranke)

VLADIMIRA MATOŠIN
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

NEVEN PUŠKARIĆ
Stranka rada i solidarnosti

HRVOJE SEDMAK
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS