clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima devet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Perjavica - Borčec.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno šest kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017.
Izabranim članovima Vijeća Aljoši Bosnaru (HDZ) i Želimiru Schaueru (Živi zid) mandati miruju a u Vijeću ih zamjenjuju Karmen Mutak i Snježana Schauer.
 
Članovi Vijeća su:
 
BOŽO MARKIĆ, predsjednik
HDZ

TOMISLAV CINDRIĆ, potpredsjednik
Stranka rada i solidarnosti

DAMIR GOLDIN
MOST

KREŠIMIR MERLIN
SDP – HNS

ŽELJKO MIODRAG
SDP – HNS

KARMEN MUTAK
HDZ

ŠTEFICA RODIĆ–STUPALO, dipl.oec.
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS – HKS

SNJEŽANA SCHAUER
Živi zid

DRAGICA SOKAČIĆ
Stranka rada i solidarnosti