clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora "Dr. Ante Starčević".

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
Izabrani član Vijeća Milan Glušac 15. listopada 2019. prestaje vršiti dužnost potpredsjednika Vijeća, istog dana na 30. sjednici Vijeća za potpredsjednika je izabran Trpimir Vicković.
31. prosinca 2019. započinje mirovanje mandata članu Vijeća Milanu Glušcu, od istog dana u Vijeću ga zamjenjuje Vlatko Horvat.
 
Članovi Vijeća su:
 
ANDREA GOSTL, predsjednica
SDP – HNS

TRPIMIR VICKOVIĆ, potpredsjednik
Zagreb je naš! – NL – ORaH - RF – Za grad 

IVKA CIKAČ
Stranka rada i solidarnosti – Reformisti

DUŠKO GODIĆ
HDZ

VLATKO HORVAT
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS  

IVAN KELVIŠER
SDP – HNS

KOSOVKA OLUJIĆ
Stranka rada i solidarnosti - Reformisti