clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Bukovac.
Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
 
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su:
 
ZRINKA PIVČEVIĆ, predsjednica
HDZ

DAMIR PUKLJAK, potpredsjednik
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista

SLAVEN BAKOVIĆ
HDZ

DALIBOR DRNDELIĆ
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista

PERO IVANČIĆ
MOST

MAJA MERKAŠ
SDP – HNS

BRANIMIR MILČEC
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS