clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Dobri dol.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017.
Izabranoj članici Vijeća Koraljki Marušić (HDZ) mandat miruje, a u Vijeću je zamjenjuje Gordan Stepinac.
Izabranom članu Vijeća Josipu Suknaiću mandat miruje od 17. listopada 2018., a od 5. studenog u Vijeću ga zamjenjuje Maja Suknaić.
Maja Suknaić 25. srpnja 2019. prestaje obnašati dužnost zamjenice člana Vijeća, 28. kolovoza 2019. dužnost zamjenika člana Vijeća Josipa Suknaića, počinje obnašati Stjepan Suknaić.
Na 31. sjednici održanoj 28. listopada 2019. dotadašnji potpredsjednik Dubravko Glasnović razriješen je dužnosti, a za potpredsjednika Vijeća je izabran Sanjin Ivičević.Članovi Vijeća su:
 
ZVONKO RUTAR, predsjednik
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS

SANJEN IVIČEVIĆ, potpredsjednik
Stranka rada i solidarnosti

DUBRAVKO GLASNOVIĆ
HDZ

KRISTINA RADIN
SDP – HNS

GORDAN STEPINAC
HDZ

STJEPAN SUKNAIĆ
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad

FRANJO VIDOVIĆ
SDP – HNS