clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Dotrščina. 

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.

Na 5. sjednici, 26. listopada 2017., Vijeće je utvrdilo početak mirovanja mandata dotadašnjem potpredsjedniku Vijeća Mladenu Lugariću s danom 12. listopada, verificiralo mandat njegovu zamjeniku Borisu Šapirovu te za potpredsjednika izabralo Iliju Mendeša.
 
Članovi Vijeća su:
 
DARIO KLENOVŠAK, predsjednik
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista
ILIJA MENDEŠ, potpredsjednik
HDZ
DANIJEL KOKOTOVIĆ
SDP – HNS
DRAGUTIN BORIS ŠAPIROV
HDZ
MARIO VANJOREK
Stranka rada i solidarnosti – Zelena lista