clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Kozjak.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017.
Izabranom članu Vijeća Stipi Gali (HDZ) mandat miruje, a u Vijeću ga zamjenjuje Hrvoje Gale.
 
Članovi Vijeća su:
 
HRVOJE GALE, predsjednik
HDZ
IVAN PURGAR, potpredsjednik
MGI - Zajedno
DIANA BEKAVAC
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
JADRANKA BIRT
SDP – HNS
JASNA LESIČKI
SDP – HNS
MARIJA MIHOVEC
Stranka rada i solidarnosti
ANTE PAVIČIĆ
HDZ