clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Kozjak.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017.
Izabranom članu Vijeća Stipi Gali (HDZ) mandat miruje, a u Vijeću ga zamjenjuje Hrvoje Gale.
Na 30. sjednici Vijeća održanoj 29. listopada 2019., dotadašnji potpredsjednik Vijeća Ivan Purgar izabran je za predsjednika, a za potpredsjednika Vijeća je izabran dotadašnji predsjednik Hrvoje Gale.
 
Članovi Vijeća su:

IVAN PURGAR, predsjednik
MGI - Zajedno
HRVOJE GALE, potpredsjednik
HDZ
DIANA BEKAVAC
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
JADRANKA BIRT
SDP – HNS
JASNA LESIČKI
SDP – HNS
MARIJA MIHOVEC
Stranka rada i solidarnosti
ANTE PAVIČIĆ
HDZ