clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Mašićeva. 

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su:
 
MARIJAN PILAŠ, predsjednik
SDP – HNS
GEORG-DAVOR LISICIN, potpredsjednik
MGI - Zajedno
LALITA GELO
HDZ
ZLATKO ISAKOVIĆ
Stranka rada i solidarnosti
VINKA MARGAN
SDP – HNS
BOJAN NONKOVIĆ
Zagreb je naš! – NL – ORaH – RF – Za grad
MIRJANA VUKOVIĆ
HDZ