clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Ružmarinka.
Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
29. travnja 2020. prestaje mandat članu Vijeća i potpredsjedniku Draganu Hristovu, od istog dana u Vijeću ga zamjenjuje Ljerka Klarić. Na 37. sjednici održanoj 29. travnja 2020. za potpredsjednika je izabran Petar Vukadin.
 
Članovi Vijeća su:
 
ŽARKO KORIČAN, predsjednik
SDP – HNS
PETAR VUKADIN, potpredsjednik
SDP – HNS 
JASENKA BARILAR
HDZ
LJERKA KLARIĆ
SDP – HNS 
ZORAN PETROVIĆ
Stranka rada i solidarnosti – SMSH