clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Jakuševec.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
Izabranoj članici Vijeća Renati Bedeković mandat miruje a u Vijeću je zamjenjuje Renato Vrban.
Izabrani član i dotadašnji predsjednik Vijeća Stjepan Bučarić podnio je ostavku 28. rujna 2018., a od 2. listopada zamjenjuje ga Mijo Krznarić.
Na 17. sjednici, 4. listopada 2018. Vijeće je izabralo Renata Vrbana za novog predsjednika.
 
Članovi Vijeća su:
 
RENATO VRBAN, predsjednik
Stranka rada i solidarnosti

MILIVOJ VRBAN, potpredsjednik
HDZ

MIJO KRZNARIĆ
Stranka rada i solidarnosti

JADRANKA LAJTMAN
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS

MIJO MARKULIN
SDP - HNS - Naprijed Hrvatska!