clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Dubec.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
Na 29. sjednici Vijeća održanoj 23. listopada 2019. Vijeće je razriješilo dužnosti dotadašnjeg predsjednika Vladu Pirića, istog dana za predsjednicu je izabrana Slavica Mišetić.
 
Članovi Vijeća su:
 
SLAVICA MIŠETIĆ, predsjednica
Stranka rada i solidarnosti

DARIO MARIĆ, potpredsjednik
HDZ

ANTE KOLOBARA
Stranka rada i solidarnosti

VLADO PIRIĆ
Stranka rada i solidarnosti

ROBERT RAJŠIĆ
SDP - HNS

HRVOJE REŽIĆ
HDZ

IVAN VUKOJA
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HKS