clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Brezovica.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
 
Izabranom članu Vijeća Božidaru Puljaniću (Stranka rada i solidarnosti) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Zdravka Kozić.
Izabranom članu Vijeća Tomislavu Cavriću mandat miruje od 8. veljače 2019., a od istog dana u Vijeću ga zamjenjuje Ivan Pucko.
 
Članovi Vijeća su:

 • DUBRAVKO KONTENT, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti
 • STJEPAN IMPRIĆ, potpredsjednik
  HDZ
 • ZDRAVKA KOZIĆ
  Stranka rada i solidarnosti
 • VLADIMIR KUZMINOVIĆ
  SDP – HNS – HSU
 • IVAN PUCKO
  MOST
 • SMILJANA SVEDROVIĆ
  HDZ
 • NENAD ŽUGAJ
  Stranka rada i solidarnosti