clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Demerje.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 29. lipnja 2017.
 
Izabranoj članici Vijeća Vesni Šantek (Stranka rada i solidarnosti) mandat miruje a u Vijeću je zamjenjuje Boris Šabarić.
 
Članovi Vijeća su:

 • DRAŽEN LONČIĆ, predsjednik
  HDZ
 • IVANA RATKOVIĆ, potpredsjednica
  Stranka rada i solidarnosti
 • SLAVKO BORIĆ
  HDZ
 • STJEPAN KOS
  Kandidacijska lista grupe građana nositelja liste S. Kosa
 • BORIS ŠABARIĆ
  Stranka rada i solidarnosti