clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Odranski Strmec.

 Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.
 
Izabranom članu Vijeća Nevenku Buhinu (Stranka rada i solidarnosti) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Branka Celić.
 
Članovi Vijeća su:

 • RENATA CELIĆEK, predsjednica
  Stranka rada i solidarnosti
 • MARINA KOCIJAN, potpredsjednica
  Stranka rada i solidarnosti
 • BRANKA CELIĆ
  Stranka rada i solidarnosti
 • ZDRAVKO BUBNIĆ
  NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG)
 • MILJENKO JEZERINAC
  HDZ