clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Trpuci.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene dvije kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.
 
Izabranom članu Vijeća Tomi Ferku (Stranka rada i solidarnosti) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Stjepan Maceković.
 
Članovi Vijeća su:

 • TOMISLAV MACEKOVIĆ, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti
 • ZDRAVKO FERKO, potpredsjednik
  Stranka rada i solidarnosti
 • STJEPAN IVŠAN
  SDP – HNS - HSU
 • STJEPAN MACEKOVIĆ
  Stranka rada i solidarnosti
 • DRAŽEN MATIN
  SDP – HNS - HSU