clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Remetinec.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.
Izabrani član Vijeća Dalibor Vučić (HDZ) podnio je ostavku a u Vijeću ga zamjenjuje Filip Lauš.
 
Članovi Vijeća su:
 
MLADEN PLAZIBAT, predsjednik
Stranka rada i solidarnosti - SMSH

KATARINA BILEN, potpredsjednica
Stranka rada i solidarnosti - SMSH

NEBOJŠA ALEKSIĆ
SDP-HNS

KRISTINA BIŠĆAN
SDP-HNS

VLADIMIR JUG
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - od listopada 2019. nezavisni član Vijeća

FILIP LAUŠ
HDZ

MARIJA PAUN
NLSŠ