clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima devet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Siget.

Vijeće bi, prema broju stanovnika Mjesnog odbora, trebalo imati devet članova. Međutim, na izborima održanim 21. svibnja 2017. dvije kandidacijske liste ostvarile su identičan rezultat pa je u Vijeće izabrano deset članova.
 
Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 3. srpnja 2017.
Izabranom članu Vijeća Vladimiru Tuđi (NLSŠ - HSLS) mandat miruje a u Vijeću ga zamjenjuje Karin Taradi Heged.
6. rujna 2019. započinje mirovanje mandata članici Vijeća Gordani Pasanec, od 7. rujna 2019. u Vijeću je zamjenjuje Siniša Pasanec.

Članovi Vijeća su:
 
SAŠA SRIĆA, predsjednik
SDP - HNS

IGOR PERGL, potpredsjednik
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS

IVAN DRMIĆ
Stranka rada i solidarnosti - SMSH - Reformisti

JULIJAN JURAK
HDZ

MIRJANA KOČIŠ
SDP - HNS

SINIŠA PASANEC
Zagreb je naš! - NL - ORaH - RF - Za grad

MLADEN PETRONIJEVIĆ
SDP - HNS

NEŠKA PROLE
HDZ

KARIN TARADI HEGED
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) - HSLS

TOMISLAV VUKOJA
Zagreb je naš! - NL - ORaH - RF - Za grad