clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Donje Svetice.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene četiri kandidacijske liste.
Vijeće je konstituirano 27. lipnja 2017.
Izabranoj članici Vijeća Emiri Malnar (Stranka rada i solidarnosti) mandat miruje a u Vijeću je zamjenjuje Filip Marić.
 
Članovi Vijeća su:
 
RATIMIR ARBUTINA, predsjednik
Stranka rada i solidarnosti

JOSIP KRSNIK, potpredsjednik
HDZ

DORIAN DOBRIĆ
Stranka rada i solidarnosti

ROBERT HOMEN
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

IVO KOLETIĆ
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS

FILIP MARIĆ
Stranka rada i solidarnosti

DARKO ŠAPONJA
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!