clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima sedam članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Folnegovićevo naselje.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću je zastupljeno pet kandidacijskih lista.
Vijeće je konstituirano 28. lipnja 2017. 
Izabranom članu Vijeća Dinku Obrazu mandat miruje od 3. listopada 2018., a zamjenjuje ga Simeon Gorgev.
Izabrani član Vijeća Branimir Pađen podnio je ostavku na dužnost potpredsjednika Vijeća 4. lipnja 2019. Na sjednici Vijeća održanoj 5. lipnja 2019. za potpredsjednika Vijeća izabran je Frane Čavka. 

Članovi Vijeća su:
 
BOJANA STAJČIĆ, predsjednica
Stranka rada i solidarnosti - SMSH

FRANE ČAVKA, potpredsjednik
HDZ

ZDRAVKO GERBER
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

SIMEON GORGEV
SDP – HNS – Naprijed Hrvatska!

SLOBODAN JURKOVIĆ
Lista grupe birača nositelja Slobodana Jurkovića

BRANIMIR PAĐEN
NLSŠ (od 30. kolovoza 2018. NLZG) – HSLS

SREĆKO STRBAD
Stranka rada i solidarnosti - SMSH