clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova. 

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Šimunčevec.

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene dvije kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su:

 • OLIVER OSREČAK, predsjednik
  Stranka rada i solidarnosti
 • MARKO MARKOTIĆ, potpredsjednik
  Stranka rada i solidarnosti
 • ŽELJKO LOZANČIĆ
  Stranka rada i solidarnosti
 • IVANKA MOSTOVLJANEC
  Stranka rada i solidarnosti
 • BARBARA POPOVIĆ
  SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!