clanak False

Vijeće Mjesnog odbora

19.04.2017.

Vijeće ima pet članova.

Način rada Vijeća uređen je Poslovnikom o radu Vijeća Mjesnog odbora Žerjavinec (Izmjene: 28. srpnja 2018.).

Na temelju rezultata izbora održanih 21. svibnja 2017. u Vijeću su zastupljene tri kandidacijske liste.
 
Vijeće je konstituirano 30. lipnja 2017.
 
Članovi Vijeća su: 

 • BRANKO ZMIŠA, predsjednik
  Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste B. Zmiše
 • DANIJEL ROGIĆ, potpredsjednik
  Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste B. Zmiše
 • KRUNOSLAV CAFUK
  SDP – HNS – HSU – Naprijed Hrvatska!
 • ROBERT ČIŽMEK
  Kandidacijska lista grupe birača nositelja liste B. Zmiše
 • KREŠIMIR HERMEŠĆEC
  Stranka rada i solidarnosti