clanak False

Više...

01.06.2016.
Mobilna reciklažna dvorišta su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Imaju solarne module koji osiguravaju opskrbu električnom energijom, osobno računalo i vagu unutar kontejnera. Opremljena su sa sanitarnim čvorom, umivaonikom,  aparatom za gašenje požara te ormarićem za prvu pomoć.


Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu, i to čak do 30 različitih vrsta otpada (uključujući i neke vrste opasnog otpada), kao na primjer: 

• otpadni papir i karton,
• metal i metalnu ambalažu,
• staklo i staklenu ambalažu,
• ambalažu od plastike i drugu otpadnu plastiku,
• odjeću i druge tekstilne predmete,
• krupni otpad,
• jestiva ulja i masti,
• boje, ljepila, smole,
• deterdžente,
• lijekove,
• baterije i akumulatore,
• fluorescentne cijevi,
• električnu i elektroničku opremu...


U mobilnim reciklažnim dvorištima otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti, u njima se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju.


O radu mobilnih reciklažnih dvorišta građani se mogu informirati na brojevima telefona 01/6146 447 i 072 500 400.

Broj telefona mobilnog reciklažnog dvorišta MRD Gornji grad - Medveščak (raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak) – 091 3118 444.