clanak False

Vjerske zajednice

19.04.2017.

Ustavom Republike Hrvatske jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

Pitanja slobode vjeroispovijedi i slobodnog, javnog očitovanja vjere, te obavljanja vjerskih obreda od strane vjerskih zajednica i njihovih prava, Republika Hrvatska je regulirala Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02).

U studenome 2014. u Gradu Zagrebu bile su registrirane 32 vjerske zajednice te 115 duhovno vjerničkih udruga.

Cilj Grada Zagreba je razvoj i unapređivanje odnosa sa svim vjerskim zajednicama koje djeluju na njegovom području. Zbog toga, a prema prethodno prikupljenim podacima i na zahtjev vjerskih zajednica, redovito podupire aktivnosti vjerskih zajednica kao i projekte u vezi s iskazivanjem vjere drugih subjekata davanjem materijalne i nematerijalne potpore.

Sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica iz gradskoga se proračuna daju namjenske potpore osobito za gradnju i obnovu objekata vjerskih zajednica.

Pored toga, u okviru redovitog programa gradskih dječjih vrtića posebice se izdvajaju programi multikulturalnosti i odgoja u vjeri te se osobita pažnja posvećuje individualizaciji, primjerenim poticajima, te zadovoljavanju potreba djece i roditelja u smislu uvažavanja posebnosti različitih kultura i vjeroispovijesti. Grad Zagreb financira verificirane vjerske programe u dječjim vrtićima u sklopu redovitog programa u 16 gradskih dječjih vrtića. Odgojno-obrazovne skupine formiraju se prema izboru roditelja a program provode posebno educirani odgojitelji. Pažnja se posebno posvećuje programima obilježavanja  vjerskih blagdana svih vjera. Roditelji imaju mogućnost uključiti djecu u vjerski program odnosno mogu izabrati odgoj u vjeri kao cjeloviti program kao primjerice u Dječjem vrtiću Milana Sachsa, u prostorima Mešihata islamske zajednice, u kojem se provodi i program za djecu roditelja muslimanske vjeroispovijesti u suradnji s Mešihatom islamske zajednice.

Grad Zagreb, također, sufinancira redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja u 14 vjerskih dječjih vrtića (12 katoličkih, 1 židovski i 1 evangelički).