clanak False

Vjerske zajednice

19.04.2017.

Ustavom Republike Hrvatske jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

Pitanja slobode vjeroispovijedi i slobodnog, javnog očitovanja vjere, te obavljanja vjerskih obreda od strane vjerskih zajednica i njihovih prava, Republika Hrvatska je regulirala Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02).

U Gradu Zagrebu djeluje 35 vjerskih zajednica.  Grad Zagreb ima za cilj razvoj i unapređenje odnosa sa svim vjerskim zajednicama. Redovito podupire aktivnosti vjerskih zajednica kao i projekte u vezi s iskazivanjem vjere drugih subjekata davanjem materijalne i nematerijalne potpore.

Sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica iz gradskoga se proračuna daju namjenske potpore osobito za gradnju i obnovu objekata vjerskih zajednica.

Grad Zagreb financira verificirane vjerske programe u dječjim vrtićima u sklopu redovitog programa u 16 gradskih dječjih vrtića te sufinancira redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja u 14 vjerskih vrtića.