clanak False

Vlada Republike Hrvatske usvojila Odluku o utvrđivanju akata strateškog planiranja

15.10.2020.
Vlada Republike Hrvatske usvojila je 14. listopada 2020. Odluku o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu.
 
Ovom Odlukom utvrđuju se akti strateškog planiranja povezani s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokovi donošenja te tijela zadužena za njihovu izradu.
 
Tako se utvrđuju akti strateškog planiranja povezani s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine i tijela zadužena za izradu:
1.            Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
2.            Strategija upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
3.            Strategija pametne specijalizacije za razdoblje od 2021. do 2029. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstvo znanosti i obrazovanja
4.            Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo zdravstva
5.            Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
6.            Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti osoba s invalidnošću za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
7.            Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
8.            Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
9.            Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
10.          Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
11.          Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Vlada Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova
12.          Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
13.          Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
14.          Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
15.          Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
Dodatne informacije dostupne su na stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Vijesti i aktualnosti