clanak False

Vlaška ulica 27.05.2020.

26.05.2020.
Zbog potrebe izvođenja radova uklanjanja dimnjaka Vlaška ulica na dijelu Draškovićeve do Petrove ulice, u srijeda 27. 05. 2020. godine u vremenu od 08,30 do 17,00 sati, bit će zatvorena za sav promet. 

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: 
        
• Smičiklasova - Martićeva - Šubićeva - Heinzelova - Domjanićeva - Petrova
• Smičiklasova - Martićeva - Šubićeva - Heinzelova - Domjanićeva - Voćarska - N. Grškovića - Medveščak
• Vlaška - Galjufova - Petrova - Voćarska - N. Grškovića - Medveščak
• Vlaška - Derenčinova - Martićeva - Šubićeva - Heinzelova - Domjanićeva - Voćarska - N. Grškovića - Medveščak
   
Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. 

Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje.
 

Privremene regulacije prometa